Contact via e-mail

ri-athletic@outlook.com

Training

Wat is Personal training?

Personal Training is een veel gebruikte term om 1 op 1 training aan te duiden. Door middel van 100% begeleiding door een professionele personal trainer wordt de sporter uitgedaagd en gemotiveerd hard te werken aan de vooropgestelde doelstellingen.

Iedereen wilt zichzelf verbeteren. Een groot deel daarvan gaat ook daadwerkelijk aan de slag. Waarvan uiteindelijk maar een klein deel daadwerkelijk continuïteit vind binnen de sport en het overgrote deel weer aan de startstreep van de eerder gevormde ‘wil’ plaatsneemt. Ri-Athletic daagt een ieder uit en motiveert die wil aan te pakken, gaandeweg te optimaliseren en te vormen tot een solide fundament voor continuïteit en blijvend resultaat.

Personal Training is ideaal voor drukke ondernemers of personen met een grote zakelijke verantwoordelijkheid. U wordt gecoacht en begeleid gedurende het hele traject, niet alleen op de fysieke contactmomenten. Training is maar een deel van Personal Training, bewustwording, regelmaat en een optimaal op maat gemaakt traject volgt naar de mogelijkheden van uw dagelijks bestaan.

Voor de al actieve sporters is een professionele begeleiding een goede inbreng van een nieuwe visie en werkwijze, afwisselingen in trainingen en/of complete veranderingen van de manier waarop er al getraind wordt.

 

Op niveau

Voorafgaande aan de trainingen wordt de complete beginsituatie van elke sporter in kaart gebracht. Dit geschied volgens een vooropgestelde gezondheidsanamnese, inhoudend een tal van zaken zoals: medisch overzicht, lichaamssamenstelling, lichamelijke- en geestelijke belastbaarheid en fysieke testen. Deze gezondheidsanamnese geeft de trainer een goed en realistisch beeld van de beginsituatie van de sporter. Ri-Athletic stelt vervolgens samen met de sporter doelstellingen op voor het advies, de training en de begeleiding op maat.

Verschillen in niveau maken hierbij niet uit. Of u nou een topsporter bent of iemand die nog nooit aan sport heeft gedaan, voor iedereen is er een traject uit te stippelen om aan de doelstellingen te werken.

Binnen enkele weken merkt u al de eerste resultaten, het sporten wordt nog aangenamer en levert u nog meer motivatie op om te trainen, echt te trainen!

 

Blijvend

Om de resultaten van het traject te behouden tracht Ri-Athletic een bepaalde mate van gedragsverandering te bewerkstelligen. Door te leren en ervaren wat een intensieve begeleiding en professioneel advies doet, wordt ieder individu gemotiveerd en/of geprikkeld de veranderingen te integreren in de algehele leefstijl. De verandering wordt blijvend! Het veranderingstraject begint bij uzelf, de oriënterende fase, daarna wordt samen met Ri-Athletic aan het REGIE model gewerkt.

 

 

Neem voor meer informatie contact op met Ricardo Bouwmeister.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin